Nekega dne si končno vedela,kaj moraš storiti, in stopila si na pot,čeprav so glasovi okoli tebenenehno kričalislabe nasvete,čeprav se je vsa hišazačela trestiin si začutila tisto znano vez,ki te vleče nazaj.»Zakrpaj moje življenje!«je ječal vsak glas posebej.A nisi se ustavila.Vedela si, kaj moraš storiti,čeprav je veter s svojimisilnimi prsti pretresalsame temelje –čeprav je bila melanholijav... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Navzgor ↑