Kljub temu, da otroci alkoholikov ne morejo vplivati na družinski alkoholizem, lahko poiščejo pomoč zase!

NACOA Slovenija, Društvo za pomoč otrokom alkoholikov, je podporna organizacija za otroke zaznamovane s starševskim alkoholizmom. Prizadeva si za detabuizacijo kategorije otrok alkoholikov v javnosti in jim nuditi podporen, ter informativen prostor. 

Podporen pogovor ter informacije o vplivu alkohola ter alkoholizma, podane na starosti otroka primeren način, pomagajo pri soočenju z družinsko situacijo, ter tako omilijo dolgoročne posledice.

Bistvenega pomena je, da otroke alkoholikov pomagamo obvarovati pred nepotrebnimi leti tišine, sramu in trpljenja povzročenega s starševsko zasvojenostjo.

MEDNARODNI TEDEN OTROK ALKOHOLIKOV

Children of alcoholics awareness week je mednarodni projekt, ki opozarja na položaj otrok alkoholikov.

Organizacije, ki se ukvarjamo s problematiko otrok alkoholikov, si na ta teden prizadevamo še glasneje opozoriti na stisko otrok alkoholikov.

Več o projektu: Mednarodni teden otrok alkoholikov

Website Powered by WordPress.com.

Navzgor ↑